Н.НАРАНТУЯА: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦАХИМЖУУЛСНААР АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛНА

img

Барилгын салбарын mусгай зөвшөөрөл, инженер техникийн ажилтны бүртгэлийг Нэгдсэн мэдээллийн санд байршуулж , барилгын талаарх бүх мэдээллийг нэг дороос цахимаар авах боломжийг бүрдүүлж байгаа билээ. Барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах журмыг Барилга, хот байгуулалтын сайдын зөвлөлийн хурлаар энэ сарын эхээр баталсны дагуу зохион байгуулалтын ажил үргэлжилж байна