Үнийн индекс 2020 он

img

Барилга байгууламжийн 2020 оны үнийн индекс батлагдлаа.