ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД:

img

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ  

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2016-2021 онд гүйцэтгэсэн зураг төслийн ажил, ажил эрхлэлтийн мэдээ тайланг он тус бүрээр гарган, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын хамтарсан 2019 оны 206, А/184 дүгээр тушаалаар батлагдсан З-ЗТ-1 маягтаар  2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийг дуустал хугацаанд “Барилгын нэгдсэн мэдээллийн систем” /www.mcis.gov.mn/-д ирүүлнэ үү.

Үйл ажиллагааны тайлан мэдээг ирүүлээгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл болохыг анхаарна уу.

 Жич: Тайланг ирүүлэхдээ www.mcis.gov.mn системд аж ахуйн нэгжээр  бүртгүүлсэн байна.

 

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

ХОЛБОГДОХ УТАС: 11-316304