"БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САЙН ТУРШЛАГА, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ" СЭДЭВТ ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

img

Жайка ОУБ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй "Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл"-ийн хамтарсан зохицуулах хорооны хурал зохион байгуулагдаж байна.

Тус төслийн хүрээнд:

-Барилгын талбайн ХАБ-ын жишиг танхим /байгуулагдсан./

-ХАБЭА-н нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн лаборатори /2020-2021 онд/

-Барилгын талбай дахь практик сургалт /2021 онд/

-Сургагч багш бэлтгэх /2020-2022/

-Гарын авлага боловсруулах /2020-2021/

-бусад ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.