И.КЕНЖЕ: БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВӨӨС ГУРАВДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРЛАА

img

Барилгын хөгжлийн төвийн Сургалт, судалгаа мэдээллийн хэлтсийн мэргэжилтэн И.Кенжегээс сургалтын талаар тодрууллаа. - Салбарын инженерүүд сургалтын талаарх мэдээллийг их сонирхож байна. Иймд гуравдугаар сард зохион байгуулах сургалтын талаар мэдээлэл өгнө үү? - Манай төвөөс гуравдугаар сард "Заавал болон сонгон суралцах багц цаг тооцох сургалт" -уудыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Салбарын инженер техникийн ажилтнуудыг чадавхижуулах, сонгон суралцах багц цаг тооцох сургалтад "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан бэлтгэх сургалт", "Төсөвчний анхан шатны сургалт", "Барилгын салбарын дэвшилтэт технологийн сургалт", "Барилгын аж ахуйн нэгж байгууллагын хөгжил, менежмент сургалт", "Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын техник технологийн сургалт", "Инженерийн манлайлал, хувь хүний хөгжлийн сургалт", "Салбарын инженерүүдэд зориулсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт"-уудыг зохион байгуулна. Харин заавал суралцах багц цаг тооцох сургалтад "Барилгын салбарын хууль, эрх зүйн орчин", "Барилгын салбарын шинээр батлагдсан эрх зүйн болон норм нормативын баримт бичиг", "Барилга байгууламжийн төсөв үнэ бүрдлийн норм нормативын баримт бичгийн сургалт"-ууд зарлагдсан.